W 2023 można dobrze złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też?

rmy, która generuje odpady. Jest to istotne z punktu widzenia środowiska naturalnego oraz przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska. Dlatego też istnieją określ

W 2023 można dobrze  złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też? bdo roczne sprawozdanie

Dlatego też istnieją określone terminy w

Jak długo musisz wysłać sprawozdanie do bazy danych o odpadach? Wysyłanie sprawozdań do bazy danych o odpadach jest obowiązkiem każdej firmy, która generuje odpady. Jest to istotne z punktu widzenia środowiska naturalnego oraz przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska. Dlatego też istnieją określ